Pam fod y ffenestr ar gyfer ceisiadau mor fyr?

Mae cyllid ar gyfer y cynllun hwn wedi cael ei ddarparu gan y Llywodraeth o'r dyraniad cyllideb y flwyddyn ariannol 2014/15. Felly, mae angen gwneud pob dyfarniad grant cyn 31 Mawrth, 2015 (er y bydd taliadau'n cael eu gwneud yn ddiweddarach). Rydym wedi ceisio sicrhau bod y ffenestr ar gyfer ceisiadau ar agor mor hir ag y bo modd, tra'n caniatáu digon o amser i brosesu'r holl wybodaeth a gyflwynir ac i wneud penderfyniadau ynghylch pa brosiectau i'w cefnogi. Rydym yn cydnabod y bydd yr amserlen yn her a dyna pam yr ydym wedi ceisio lleihau'r wybodaeth sydd ei hangen gyda chais cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl.

Welsh
Category: 
Repair fund queries