Apelio – Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cytuno â’r penderfyniad fy nghais?

Mae gan CGDG drefn cwyno ffurfiol, sydd ar gael ar wefan CGDG.

Welsh
Category: 
Application form queries