Ar ôl derbyn cynnig grant faint o amser fydd gennyf i gyflwyno’r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen i gael caniatâd i ddechrau’r prosiect drwy gymorth grant?

Mae rhaid i chi ein darparu gyda’r wybodaeth ategol angenrheidiol o fewn chwe mis o’r dyddiad yn y llythyr cynnig grant. Efallai bydd yn bosibl estyn y dyddiad hwn os oes angen. Mae rhaid i chi gysylltu â ni os ydych yn meddwl bydd angen arnoch ragor o amser.

Welsh
Category: 
Application form queries