Ailosod metel a ddwynodd o do. A yw hwn yn gymwys?

Gall achosion o ladrad metel cael eu hystyried o dan y cynllun Mannau Addoli Rhestredig Cronfa Trwsio Toeau, os gall y gwaith, a ariennir, gael ei yswirio ar werth llawn o ailosod yn erbyn lladrad, colled neu ddifrod. Mae gan CGDG y gofyniad yswiriant hwn yn safonol i sicrhau safonau uchaf posibl o gywirdeb wrth ddosbarthu arian cyhoeddus.

Mae Ecclesiastical Insurance Group wedi adolygu eu cyfyngiadau am ailosod metel allanol o ganlyniad lladrad. O Awst 1 2015, nad oes cyfyngiad yn gymwys i’r polisi am ladrad neu ymgais at ladrad o fetel allanol a’r difrod dilynol o ganlyniad y lladrad neu ymgais at ladrad ar gyfer mannau addoli sydd wedi gosod larwm to wedi’i gymeradwyo gan Ecclesiastical Insurance Group (fel y disgrifir yn y ddogfen polisi). Mewn achos o golled bydd hawliadau’n cael eu talu’n llawn i gyfanswm adeiladau a/neu gynnwys a yswiriwyd. Ni fydd premiwm ychwanegol ar gyfer y sicrwydd anghyfyngedig.

Mae rhaid i fannau addoli ddefnyddio SmartWater (neu nodwr fforensig arall), rhoi arwyddion rhybudd mewn lle amlwg a chofrestru’r cynnyrch er mwyn i’r sicrwydd yswiriant am ladrad fod yn gymwys.

Mae Ecclesiastical Insurance Group wedi cynyddu’r sicrwydd yswiriant am ladrad metel lle mae sgaffaldiau os mae nodwr fforensig wedi cael ei ddefnyddio, mae larwm to wedi ei osod a gymeradwywyd gan Ecclesiastical Insurance Group a mae rhai ofynion diogelwch wedi’u cyrraedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael.

Nid yw’r cyfyngiadau newydd yn gymwys am golledion cyn Awst 1 2015.

Welsh
Category: 
Eligibility queries