Mae’r eglwys neu neuadd eglwys yn cael ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cyfarfodydd cymunedol, grwpiau sgowtiaid ac ati A yw hyn yn gymwys o dan y cynllun?

Ydy, cyn belled fod y prif ddefnydd ar gyfer addoli crefyddol cyhoeddus, mae hyn yn iawn. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o hyn.

Welsh
Category: 
Eligibility queries