Derbyn grant

Llongyfarchiadau ar dderbyn grant!

Darllenwch y ddogfen Derbyn Grant wedi ei atodi cyn i chi ddechrau eich prosiect.

Ni ddylech ddechrau eich prosiect nes byddwch wedi derbyn ein cymeradwyaeth drwy'r ffurflen Caniatâd i Ddechrau - mae manylion pellach ar hyn ar gael yn y ddogfen atodedig. Bydd hefyd yn rhoi arweiniad i chi ar ofyn am daliad o CGDG ac adrodd ar gynnydd eich prosiect.

Fel rhan o'ch contract, gofynnwn i chi gydnabod ein cyllid yn gyhoeddus drwy arddangos y dystysgrif a anfonwyd atoch gyda'ch llythyr grant. Rydym hefyd yn gofyn i chi arddangos ein logo cydnabyddiaeth ar eich gwefan ac yn yr holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd. Ceir y logo a chyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch swyddog achos a fydd yn parhau i fod eich prif gyswllt drwy gyfnod cyflawni eich prosiect.