Rwyf yn wynebu anhawster codi digon o arian i fodloni gofynion arian cyfatebol fy mhrosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri. A allaf wneud cais i'r gronfa hon i helpu i ddiwallu'r diffyg ariannol hwn?

Na. Ni allwch wneud cais i'r gronfa hon os ydych chi eisoes yn derbyn grant atgyweirio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, neu gan Cadw, English Heritage, Historic Scotland ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Dylech gysylltu â'ch swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri leol i drafod eich problemau gyda chodi arian.

Welsh
Category: 
Additional funding queries