Rwyf ar hyn o bryd gyda chais Grantiau ar gyfer Mannau Addoli ar gyfer atgyweirio'r to o dan asesiad gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. A allaf dynnu'r cais hwnnw yn ôl a gwneud cais am grant o'r gronfa hon yn lle?

Gallwch dynnu eich cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn ôl a gwneud cais i'r gronfa hon cyn belled nad ydych wedi eisoes derbyn y cynnig o grant. Fodd bynnag, dylech gysylltu â'ch swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri leol ar y cyfle cyntaf sydd ar gael i drafod y goblygiadau o dynnu eich cais yn ôl.

Ni allwch wneud cais am grant o'r gronfa hon os oes gennych gynnig presennol o grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, neu gan Cadw, English Heritage, Historic Scotland, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, hyd yn oed os nad ydych wedi ei dderbyn hyd yn hyn yn ffurfiol.

Welsh
Category: 
Additional funding queries