Mae'r plwm ar ein to wedi cyrraedd diwedd ei oes ddefnyddiol ac rydym yn awyddus i’w newid gyda deunydd gwahanol oherwydd ein bod yn pryderu am ladrad posibl. A yw hyn yn gymwys?

Mae CGDG yn credu y dylid cadw plwm ble bynnag y bo modd. Pan fod newid yn angenrheidiol , mae’n ddymunol i ddefnyddio plwm ar sail tebyg am debyg, gyda mesurau diogelwch priodol wedi eu gosod i atal lladrad. Byddwn dim ond yn ystyried newid gyda deunydd arall mewn amgylchiadau prin iawn a lle y gallwch ddangos y gefnogaeth glir o'r corff caniatâd statudol neu eglwysig perthnasol.

Welsh
Category: 
Eligibility queries