Mae'r arweiniad cais yn dweud dim ond trwsio tebyg-am-debyg sydd yn gymwys. Eto ni all y cwteri a hopranau ar ein man addoli ymdopi mwyach gyda'r cynnydd mewn glawiad. A allwn ni ymgeisio am grant i uwchraddio nhw er mwyn i wasgaru cyfaint mwy o ddŵr yn f

Gallwch. Mae'r cynllun hwn wedi ei gynllunio i helpu cynulleidfaoedd addasu eu hadeiladau i ymdopi â hinsawdd sy'n newid, a gallwch wneud cais am grant i wella yn hytrach na dim ond trwsio systemau gwaredu dŵr glaw. Bydd angen i chi sicrhau bod y gwaith yr ydych yn bwriadu dilyn arferion cadwraeth da ac yn debygol o gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod caniatâd eglwysig neu statudol perthnasol.

Welsh
Category: 
Eligibility queries