Pryd byddaf yn gwybod am ganlyniad fy nghais?

Gwneir penderfyniadau mewn cyfarfod Bwrdd CGDG ar Fehefin 26, 2016. Fe fyddwn yn dweud wrth ymgeiswyr ein penderfyniad mor fuan ag sy’n bosibl wedi’r cyfarfod.

Welsh
Category: 
Repair fund queries