A allaf wneud cais am grant, hyd yn oed os ydi fy nghostau trwsio prosiect yn fwy na £100,000?

Gallwch, os gallwch ddangos eich bod yn gallu codi'r arian ychwanegol i gwblhau eich prosiect yn llwyddiannus. Ni all yr arian ychwanegol ddod o’r loteri neu ffynonellau cyllid cyhoeddus arall ac eithrio'r Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig (gweler isod). Ni fydd angen i chi fod wedi sicrhau eich arian cyfatebol pan fyddwch yn gwneud cais am grant (cyfeiriwch at y canllawiau ymgeisio am ragor o wybodaeth).

Welsh
Category: 
Repair fund queries