Faint o arian y gallaf wneud cais amdano?

Mae grantiau ar gael rhwng £10,000 a £100,000. Rydym yn gwybod y bydd rhai prosiectau atgyweirio yn costio mwy na £100,000 ond rydym eisiau sicrhau ein bod yn gallu helpu cymaint o fannau addoli ag y bo modd. Y dystiolaeth ydi y bydd gwaith atgyweirio bach a wneir yn gyflym yn arbed symiau mawr o arian yn y tymor canolig i'r tymor hwy.

Ar gyfer prosiectau atgyweirio brys mwy lle ceisir grant o dros £100,000, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'ch swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri leol i weld a allech fod yn gymwys i wneud cais i un o'i raglenni grant.

Welsh
Category: 
Repair fund queries