Pwy sy’n gweinyddu’r gronfa?

Fe'i gweinyddir gan Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (CGDG). Mae gan CGDG brofiad sylweddol o sefydlu rhaglenni mewn ymateb i anghenion penodol er mwyn dosbarthu grantiau’n effeithlon ac yn effeithiol ar draws y DU.

Welsh
Category: 
Repair fund queries