Ymholiadau am ariannu ychwanegol

Gallwch dynnu eich cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn ôl a gwneud cais i'r gronfa hon cyn belled nad ydych wedi eisoes derbyn y cynnig o grant. Fodd bynnag, dylech gysylltu â'ch swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri leol ar y cyfle cyntaf sydd ar gael i drafod y goblygiadau o dynnu eich cais yn ôl.

Ni allwch wneud cais am grant o'r gronfa hon os oes gennych gynnig presennol o grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, neu gan Cadw, English Heritage, Historic Scotland, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, hyd yn oed os nad ydych wedi ei dderbyn hyd yn hyn yn ffurfiol.

Na. Ni allwch wneud cais i'r gronfa hon os ydych chi eisoes yn derbyn grant atgyweirio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, neu gan Cadw, English Heritage, Historic Scotland ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Dylech gysylltu â'ch swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri leol i drafod eich problemau gyda chodi arian.

Gallwch. Byddwn yn disgwyl i chi wneud cais i’r cynllun hwn ac i hawlio’r swm y byddwch yn ei wario ar dreth ar werth ar waith trwsio yn ogystal â ffioedd proffesiynol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r gwaith. Dylech gynnwys y swm y byddwch yn disgwyl hawlio o’r cynllun grant Mannau Addoli Rhestredig (TAW) fel arian cyfatebol yn eich ffurflen gais. Ni allwn wneud hyn ar eich rhan. Gall methu nodi’r swm TAW y byddwch yn disgwyl hawlio gael effaith ar lwyddiant eich cais.

Gallwch, dim ond os nad ydy’r prosiect drwy gymorth grant presennol yn cynnwys trwsio adeiladol neu os ydy’r prosiect trwsio wedi’i gwblhau. Y rheswm am hyn yw’r rhaglen yn bennaf am fannau addoli rhestredig sydd ddim yn elwa’n bresennol drwy gymorth llywodraeth neu Loteri am waith trwsio brys. Gallwch ddal yn gwneud cais am grant os nad ydy’r prosiect drwy gymorth grant arall ar gyfer gwaith trwsio neu os ydy wedi’i gwblhau.