Dwi ddim yn gwybod os yw’r man addoli wedi ei restru. Sut y gallaf ffeindio allan?

Cysylltwch naill ai Adran Gynllunio eich Awdurdod Lleol, neu'r asiantaeth restru statudol berthnasol. Mae yna hefyd nifer o adnoddau ar-lein a allai eich helpu i ganfod a yw eich man addoli yn rhestredig. Ni fydd atgyweiriadau i adeiladau anrhestredig yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Welsh
Category: 
Eligibility queries