Dwi ddim yn gwybod fy ngradd/categori rhestredig. Oes ots?

Oes, rydym angen y wybodaeth yma fel rhan o’r broses asesu. Cysylltwch ag Adran Gynllunio eich Awdurdod Lleol neu'r asiantaeth restru statudol berthnasol

Welsh
Category: 
Eligibility queries