Cafodd yr arolwg cyflwr olaf o’n man addoli ei gynnal dros 3 mlynedd yn ôl ac ni all ein pensaer / syrfëwr ei ddiweddaru o fewn yr amser sydd ar gael. Allwn ni dal cyflwyno cais?

Oes, os yw eich pensaer / syrfëwr yn darparu llythyr eglurhaol byr sy'n cadarnhau fod eich man addoli angen gwaith atgyweirio ar y to neu systemau waredu dŵr glaw o fewn y ddwy flynedd nesaf. Dylech hefyd anfon copi o'ch arolwg cyflwr diwethaf gyda'ch cais a'r llythyr eglurhaol.

Welsh
Category: 
Eligibility queries