Mae man addoli ar gau ar hyn o bryd am resymau Iechyd a Diogelwch. Nid yw felly wedi cynnal chwe gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ydw i'n dal yn gymwys?

Cyn belled fod eich man addoli ar gau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chyn cau ei fod wedi cael ei ddefnyddio am o leiaf chwe gwasanaeth yn y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn iawn. Fodd bynnag, bydd angen i'ch llythyr o gefnogaeth oddi wrth y person sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am eich man addoli i ddatgan yn glir y bydd y man addoli yn cael ei ail-agor ar gyfer addoli a bydd yn cynnal o leiaf chwe gwasanaeth y flwyddyn ar ôl i'r gwaith sy'n cael cymorth grant gael ei gwblhau.

Welsh
Category: 
Eligibility queries