Mae angen arnaf wneud rhagor o ymchwil strwythurol i ddod o hyd i ddull mwyaf addas o drwsio. Bydd hyn yn golygu allaf i ddim cael tendrau ar gyfer y gwaith na chostau cywir i’r prosiect. Beth ydych gynghori i fi wneud?

Gallwch wneud cais am grant o hyd. Gofynnwch eich prif gynghorydd proffesiynol i lenwi tabl o gostau’r prosiect yn y ffurflen gais cystal ag y gallant. Cofiwch gynnwys chwyddiant i guddio ansicrwydd cost. Gwneir unrhyw gynnig ar sail yr wybodaeth yn nhabl y costau. Fodd bynnag, gall hwn yn cael ei ddiwygio yn hwyrach, os oes angen, unwaith ceir manylion pellach a diffinnir costau’r prosiect yn fwy cywir. Gallwch ychwanegu’r gost o waith ymchwilio pellach yn eich cais os nad oes gennych ariannu digonol i dalu amdano.

Welsh
Category: 
Application form queries