Oes rhaid i fi gofrestru cyn gwneud cais?

Nag oes, does dim angen na chyfle arnoch i gofrestru o flaen llaw.

Welsh
Category: 
Application form queries