Allaf i ddim gallu cwblhau’r cais heb gymorth ychwanegol – a allwch helpu fi gyda’m cais?

Ni allwn. Nid oes gan CGDG yr adnoddau i roi cymorth gyda cheisiadau yn fwy nag ateb cwestiynau syml am y proses gwneud cais. Dylech gysylltu â’r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyffredinol neu’r rôl oruchwyliol dros eich man addoli a gofyn os gallant yn darparu cymorth i chi.

Welsh
Category: 
Application form queries