A allaf wneud cais am grant os ydw i wedi derbyn grant gan asiantaeth amgylchedd hanesyddol llywodraeth neu ddosbarthwyr Loteri, ond am brosiect gwahanol?

Gallwch, dim ond os nad ydy’r prosiect drwy gymorth grant presennol yn cynnwys trwsio adeiladol neu os ydy’r prosiect trwsio wedi’i gwblhau. Y rheswm am hyn yw’r rhaglen yn bennaf am fannau addoli rhestredig sydd ddim yn elwa’n bresennol drwy gymorth llywodraeth neu Loteri am waith trwsio brys. Gallwch ddal yn gwneud cais am grant os nad ydy’r prosiect drwy gymorth grant arall ar gyfer gwaith trwsio neu os ydy wedi’i gwblhau.

Welsh
Category: 
Additional funding queries