A allaf wneud cais am gynllun grant Mannau Addoli Rhestredig Treth ar Werth (TAW) am yr un gwaith?

Gallwch. Byddwn yn disgwyl i chi wneud cais i’r cynllun hwn ac i hawlio’r swm y byddwch yn ei wario ar dreth ar werth ar waith trwsio yn ogystal â ffioedd proffesiynol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r gwaith. Dylech gynnwys y swm y byddwch yn disgwyl hawlio o’r cynllun grant Mannau Addoli Rhestredig (TAW) fel arian cyfatebol yn eich ffurflen gais. Ni allwn wneud hyn ar eich rhan. Gall methu nodi’r swm TAW y byddwch yn disgwyl hawlio gael effaith ar lwyddiant eich cais.

Welsh
Category: 
Additional funding queries