Croeso

Croeso

Mae Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau ar gyfer gwaith trwsio brys i fannau addoli cyhoeddus ledled y DU

Sefydlwyd y gronfa hon a noddir gan y llywodraeth er mwyn helpu i wneud mannau addoli rhestredig y DU yn saff rhag y tywydd, yn ddiogel ac yn agored i'w defnyddio. Fe'i gweinyddir gan Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (NHMF) ar ran yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau bellach wedi cau i ymgeiswyr newydd.

Mae cyllid arall ar gyfer mannau addoli rhestredig ar gael o ffynonellau eraill, megis Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cafodd penderfyniadau'r ail rownd y rhaglen hon eu gwneud yng nghyfarfod Bwrdd Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol ar 28 Mehefin a’u cyhoeddi ar 6 Gorffennaf 2016.

Os oedd yn llwyddiannus, ewch i’r adran Derbyn Grant am ragor o wybodaeth.

Gwerthuso’r rhaglen

Ym mis Ebrill 2017, cynhaliodd Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol werthusiad o’r rhaglen: i sefydlu i ba raddau y cyflawnwyd y canlyniadau a fwriadwyd a chael adborth i'w ddefnyddio wrth ddatblygu rhaglenni grant yn y dyfodol.