Croeso

Croeso

Mae Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau ar gyfer gwaith trwsio brys i fannau addoli cyhoeddus ledled y DU

Sefydlwyd y gronfa hon a noddir gan lywodraeth helpu i wneud mannau addoli rhestredig y DU yn saff rhag y tywydd, yn ddiogel ac yn agored i'w defnyddio. Fe'i gweinyddir gan Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol ar ran yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Cyhoeddwyd dyfarniadau rownd cyntaf y rhaglen. Gwelwch restr o ymgeiswyr llwyddiannus.

MAE AIL ROWND Y RHAGLEN HON NAWR WEDI CAU 6.

Mae cyllid arall ar gyfer mannau addoli rhestredig ar gael o ffynonellau eraill, megis Cronfa Dreftadaeth y Loteri.